Uitbreiding DDi RPA Platform krijgt verder vorm

Met enige trots hebben we recent de nieuwe release van het DDi RPA Platform gevierd. Onze focus op de ontwikkeling van een compleet Intelligent Process Automation platform voor alle verzekeraars krijgt bij iedere nieuwe release meer en meer vorm. Een rijk uitgerust platform, die professionals co-workers biedt om de vele eentonige en repeterende werkzaamheden uit te besteden aan het platform. In deze nieuwe release hebben we features toegevoegd voor het mutatie- en prolongatie proces. Voor zowel het provinciale als het volmacht deel.

Het DDi RPA Platform bestaat uit drie generieke robots – input/process/output – die alle drie ingezet kunnen worden voor specifieke werkzaamheden. Voor het Mutatie & Prolongatie proces zijn alle drie de robots nodig en worden getraind opgeleverd. De Input Robot onderscheidt alle verschillende type documenten en creëert relevante metadata (naw, polis-/contractnummers, kentekens, bankaccounts, verzekerde objecten, dekkingen, eigen risico, clausules en meer). De Process Robot gaat hier verder mee aan de gang. De documenten die bij elkaar horen (polis, IVB, nota(‘s), brief en eventueel voorwaarden) verzamelt ie en biedt deze als één taak ter controle aan. Plaats ze automatisch in het juiste dossier, verwijderd onnodige kopieën en zorgt ervoor dat alleen de relevante stukken worden klaargezet voor verzending. Die verder wordt verzorgd door de Output Robot. Per relatie weet de robot nauwkeurig wat er naar de klant moet worden toegestuurd, in welke vorm (print/email/klantportaal) en welke items nog even extra gecontroleerd moeten worden voor verzending.

Alle robots werken naadloos met elkaar samen en nemen in dit geval enorm veel werk uit handen op de polis administratie. De komende weken zullen we wat verder ingaan op de mogelijkheden van de drie generieke robots. Wat kunnen die nu allemaal betekenen bij o.a. claims processing, de verwerking van aanvragen, bij finance, het werkprogramma en meer?

Terug
Help mij Bel mij