“With a piece of MAGIC keying
our APPLICATION FORMS appear
to be AUTOMATED now.”

Data entry werk kostbaar

en tijdrovend

“De hoeveelheid data die wij continu verwerken is enorm. Veel komt nog op papier binnen, waardebonnen, onderzoek informatie, aangifte formulieren. Ondanks de digitalisering door het internet is de hoeveelheid papieren formulieren nog steeds groot. Ik sprak laatst een kennis van me. Ook binnen haar bedrijf  “een service bedrijf”, wordt ieder bezoek nog vastgelegd op papier. Allemaal data wat moet worden ingevoerd. De tijd dat we dit allemaal zaten over te typen ligt ver achter ons. Al jaren scannen en herkennen we de boel.

Momenteel zijn we een nieuwe service aan het inrichten met slimme elektronische formulieren. Alles wat een respondent hier invult is direct verwerkt. Geweldig!”

Forms processing met DDi capture software

DDi Forms voor de snelle verwerking van formulieren

Handmatige data entry van formulieren kan gelukkig veel makkelijker, sneller en met minder fouten. DDi Forms, de data capture software voor forms processing is speciaal ontworpen om van ieder formulier, ongeacht de lay-out, geautomatiseerd alle gegevens te lezen.

Formulieren automatisch indexeren, opslaan en archiveren

Forms processing noemen ze dat. Formulieren worden in grote hoeveelheden gescand. Daarna herkent DDi Forms alle relevante gegevens van het formulier. Deze gegevens worden gecontroleerd en in een vaste structuur, in het juiste formaat naar het gewenste informatiesysteem geëxporteerd. Al deze data kan nu als metadata worden gebruikt om ieder formulier automatisch, geïndexeerd op te slaan in het digitale archief van DDi Forms. Het bronbestand blijft uiteraard ook digitaal gearchiveerd.

Forms processing =

Great benefits

Hoge tijdsbesparing, minimale inspanning

Een snelle data entry typiste haalt hooguit 240 aanslagen per minuut. DDi Forms verwerkt tot 1.000 karakters per seconde. Een besparing van 80% van het werk met automatische formulierverwerking is eerder regel dan uitzondering.

formulieren-3

Kwaliteitsverbetering door foutreductie

Een typefout is snel gemaakt. Dit behoort tot het verleden als je het invoeringsproces automatiseert. Het foutpercentage bij automatische data entry ligt dan ook ruim lager t.o.v. manuele invoer.

Kosten reductie

Directe en blijvende besparing op operationele kosten. Door automatische formulierverwerking kan je meer werk verzetten  met minder mensen.

Schaalbaar van stand alone tot netwerk oplossing

DDi forms is schaalbaar voor gebruik op een enkele pc of laptop voor de verwerking van waardevolle informatie tot de verwerking van enorme hoeveelheden scans op meerdere scanners/pc’s tegelijk.

Recent updates from our blog

DDi heeft interface met

Bel ons voor jouw interface: 088 567 20 00