Privacy & Cookie verklaring

Dit is de Privacy & Cookie verklaring van DDI B.V. , ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34081856.

DDI respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website DDI.nl. Wij nemen hiervoor de nodige maatregelen om dit te waarborgen.

Ondanks de constante zorg en aandacht die DDi aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend in een CRM-systeem verwerkt wanneer u deze gegevens zelf aan DDI heeft verstrekt. Denk hierbij aan de situatie waarin u interesse heeft in onze dienstverlening, de nieuwsbrief, een bijeenkomst of een functie bij DDI en ons daarvoor de benodigde persoonlijke gegevens heeft verstrekt.

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor wij deze hebben gekregen. Indien u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief zullen wij, na toestemming, uw e-mailadres gebruiken om u de nieuwsbrief toe te sturen. Daarnaast
kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van onze (nieuwe) producten of diensten. Persoonsgegevens m.b.t. sollicitaties zullen we niet langer bewaren dan de duur van de procedure met een maximum termijn van 3 maanden.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door DDI B.V.. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming. Dit tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Dit kan ook noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en DDI B.V.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u via deze link. contact met ons opnemen. Gebruik deze link als u meer informatie wenst naar aanleiding van deze privacy verklaring.

Het ontvangen van mailings van DDI kunt u te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.
DDi b.v. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.ddi.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.ddi.nl te kunnen raadplegen.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DDi b.v.

Help mij Bel mij