Je moet als organisatie tegenwoordig flexibel zijn (agile) en snel stappen kunnen maken om bij te blijven in de concurrentiestrijd. Word je daarbij echter gehinderd door veel handmatige handelingen in je meest kritische bedrijfsprocessen? Procesautomatisering kan dan een welkome verlichting van de druk betekenen.

Automatiseren is geen doel op zich. Je kunt daarmee echter wel in veel cruciale processen, zeker in document gerelateerde processen, een behoorlijke efficiencyverbetering en foutenreductie realiseren. Onze herkennings- en procesbesturingssoftware is zo ver doorontwikkeld, dat daarmee een groot deel van de informatieverwerking direct en zonder tussenkomt van mensen kan worden uitgevoerd. Altijd met dezelfde consistentie en nauwkeurigheid. Hoe ver je daarin door gaat, is natuurlijk afhankelijk van de balans tussen opbrengsten en investeringen, maar het is duidelijk dat je veel tijd en geld kunt besparen.

Van dat principe maken we zelf ook gebruik als het gaat om het testen van nieuwe software(functies). Om te voorkomen dat het oplossen van een conflict aan de ene kant in de software leidt tot een nieuw conflict aan de andere kant, is (een belangrijk deel van) de testprocedures geautomatiseerd. Uiteindelijk is dat ook ‘gewoon’ een bedrijfsproces. Dan weet je altijd 100% zeker dat alle aspecten en interacties met de andere softwaremodules in de test zijn meegenomen.

We kunnen daardoor sneller de (nieuwe) gevraagde softwarefunctionaliteit voor de klanten opleveren, zonder in te leveren op de kwaliteit.

Youssef Ahajam, engineer product quality control

Leave a Reply

T 088 567 2000