My Insurance Processes

Stroomlijn informatie intensieve werkprocessen en creëer een uiterst efficiënt verzekeringsbedrijf.

Data Driven Insurance
Process Automation

Zodra je het DDi RPA Platform aanzet voor gebruik, begint de Transaction Robot voor je kantoor te werken. De robot is getraind alle inkomende berichten via mailboxen, extranet van maatschappijen, digitale postbussen en gescande post te classificeren. Dat betekent dat ie ze allemaal eerst “leest” om te “begrijpen” wat procesmatig de vervolgstappen zijn. Het zogenaamde werkproces.

Het meest eenvoudige proces is bijvoorbeeld ‘opslaan in het dossier’. That’s it. Verder niets. Vaak gaan werkprocessen wat verder. Er moet bijvoorbeeld een relatie worden aangemaakt of een aanvraag in behandeling worden genomen. Bij de schadeafdeling moet een schademelding worden vastgelegd en gecontroleerd worden. De Transaction Robot doet dan alle voorbereidingen en zorgt ervoor dat de medewerker zich volledig kan richten op het inhoudelijke werk.

We hebben al behoorlijk wat RPA Insurance apps ontwikkelt waardoor de Transaction Robot snel kan worden ingezet op verschillende repeterende werkzaamheden

Heb je genoeg van overvolle mailboxen, uitval in je werklijsten, ophalen van bestanden via de extranets en het scannen van post? Laat de Transaction Robot dit werk voor je doen.

Digitale Postkamer

Het verwerken van provinciale mutaties en prolongaties gaat gewoon veel sneller, eenvoudiger en kost veel minder tijd. Van ontvangst t/m verzending laat je aan het RPA Platform over.

Muteren & Prolongeren

De complexe schades kosten je al genoeg tijd. Bij eenvoudige schades is vaak alleen dossier aanmaken, vastleggen, beoordelen en afhandelen. Zet juist hier de Transaction Robot op in.

Easy Claims

Alle controles over schade uitkeringen en premierestituties digitaal uitgevoerd. De gehele audit wordt als bewijslast voor de volmachtketen digitaal in het dossier opgeslagen.

Excasso

Het “gelijk te trekken” van je eigen polisadministratie met die van de maatschappij. Een noodzakelijk kwaad dat door het RPA Platform automatisch wordt uitgevoerd.

Rekening Courant

Alle inkoopfacturen volledig digitaal verwerkt. Direct bij ontvangst geboekt, gecontroleerd op fouten en fraude en digitaal voor controle aangeboden aan de verantwoordelijke medewerker(s).

Factuurverwerking

De mogelijkheden van het RPA Platform zijn ongekend. Bij verzekeringsbedrijven gebruiken ze het platform o.a. ook voor risico inventarisaties, acceptatie processen, overvoer, back office – front office processen.

Apps op maat

Het DDi Robotic Process Automation Platform

is een bron aan innovatieve en intelligente opties.

De meest complexe en ingrijpende informatieprocessen kunnen worden verwerkt.

RPA in soundbites

Robotics

Eenvoudig te configureren capture processen zorgen ervoor dat multi channel informatiestromen snel worden omgezet naar bruikbare informatie. Artificial Intelligence (AI) maakt de Transaction Robot steeds weer wat “slimmer” en helpt je verder in het foutloos classificeren van documenten.

Process

De Transaction Robot maakt van ongestructureerde data, bruikbare informatiestromen. Al deze content is bruikbaar gemaakt om werkprocessen te automatiseren. Richt met het DDi RPA Platform zelf je werkprocessen in en krijg direct regie over je bedrijfsvoering.

Automation

De combinatie van elektronische data en digitalisering van werkprocessen is super krachtig. Werkprocessen verlopen automatisch. Systemen worden direct bijgewerkt en medewerkers krijgen op maat gesneden taken. Correspondentie is automatisch opgesteld en verstuurd naar voorkeur.

Governance & Compliance

Alle digitale bestanden, alle verzamelde data, alle verrichte proceshandelingen. Al deze data opgeslagen in de beveiligde omgeving van de RPA Data & Document Store. Een geregistreerde omgeving waarmee de handelingen van uw organisatie aantoonbaar inzichtelijk zijn voor de betrokken stakeholders.

API en Webservices

Bouw en ontwerp je eigen infrastructuur met de RESTful RPA API en Webservices. Koppel de Transaction Robot aan je eigen process services. Process data en bestanden met je eigen DMS. Onsluit alle data en documenten naar CRM-, ERP- en/of HRM systemen. Sluit je online klantportaal of app aan.

Integrations

Standaard voorziet het RPA Platform de benodigde integraties, zoals de verzekeringssystemen ANVA, Level, Assu, Aplaza, AWI, Ems, Time, FinConnect. Uiteraard integreert het met MS Exchange, MS Office en Mail applicaties. Maar ook met de ERP/CRM-systemen  SAP, Exact, Unit4, Dynamics, AFAS, Visma en Dynamics.

Help mij Bel mij