1. Slimme algoritmen

Investing van vele jaren in R&D leidt tot een derde generatie aan algoritmen die:

Mailberichten, PDF bestanden, downloads en andere digitale bestanden lezen om deze in het juiste dossier te plaatsen.

Documenten die bij elkaar horen als een eenduidige set aanbiedt aan de behandelaar om deze – indien nodig – te controleren en te behandelen.

Direct vanaf de eerste dag kan worden ingezet op de polis administratie (volmacht en provinciaal), de schade afdeling en bij financiën.

2. Mailbox uitlezen
Naast mailboxen
 • Leg de Transaction Robot uit welke mailberichten zij moet lezen.
 • In de mail en bijlagen gaat ze op zoek naar relatie- en adresgegevens, kentekens, polis- en schadenummers, IBAN, KvK, etc.
 • Om daarmee te bepalen bij welk relatie-, polis- of schadedossier het hoort
 • en welke behandelaar een seintje moet krijgen in zijn/haar werklijst.
 • Doet de Transaction Robot hetzelfde met de Aplaza berichten.
 • De gescande poststukken.
 • Downloads van de extranets bij verzekeraars.
 • Slimme formulieren van Finconnect.
 • En allerlei andere bestanden die je haar geeft.
3. De proces robot

Geen bestand ontsnapt aan de aandacht van het RPA Platform en weet:

Wat er mee moet gebeuren, wie er wat mee moet doen, welke actie moet worden uitgevoerd en binnen welke termijn en wat de vervolgstappen zijn.

Documenten die bij elkaar horen, houdt ie bij elkaar. Dat scheelt een hoop uitzoekwerk, biedt overzicht en draagt bij aan een snellere behandeling.

Standaard worden per document regels toegepast. Wel/niet opslaan? Welk segment, welke publiceer codes, doorsturen aan klant, stuur notificaties en reminders.

4. Veelzijdige opslag
Geen kopieën

alle documenten eenmalig in een centraal archief opgeslagen. Beschikbaar voor het verzekeringspakket. Maar ook bijvoorbeeld voor je CRM pakket, voor je offerte systeem, voor je app-bouwer en voor je online klanten portaal, zonder dat er nog allerlei digitale kopieën nodig zijn.

Digitaal archief

Digitaliseer meteen alle documenten op kantoor. Niet alleen je polis en schade dossiers. Gebruik het platform ook voor de digitale archivering van je boekhouding, van je personeelsdossiers, je contracten met leveranciers, etc.

Beveiligd

Via intelligente encryptie regels worden alle documenten veilig gearchiveerd. Rechten bepalen wie toegang hebben en welke acties mogen worden uitgevoerd. Zo zijn alle dossiers maximaal beveiligd.

AVG proof

Via ingestelde regels worden dossiers automatisch opgeschoond en documenten verwijderd. Privacy gevoelige informatie in documenten kan geanonimiseerd (zwartgelakt) worden.

                                                      5. Compliance

Laat de Transaction Robot de controles uitvoeren die belangrijk zijn om aan wet- en regelgeving te voldoen zoals o.a. 

 • de bankgegevens valideren bij een schade uitkering.
 • de UBO checks uitvoeren.
 • controle op hoog privacy gevoelige informatie (religie, medische gegevens, inkomen).
 • Herkennen van repeterende patronen bij schadevergoedingen.

 

6. Fiatterings workflow

Gebruikt bij mutaties, schade uitkeringen, aanvragen, verzenden polis stukken.

Bouw je eigen workflow template voor die processen waarbij vertrouwen niet genoeg is en controle echt een must have is.

Met de nodige functies om digitaal advies te vragen, taken te delegeren, cherry picking te voorkomen, kastje muur scenario’s uit te sluiten, notificaties en escalaties.

Een audit trail van ieder proces vastgelegd in het digitale dossier. Taken worden naar wens aangeboden in de gewenste werklijst. Voor de medewerker blijft alles vertrouwd, maar wel gecontroleerd.

7. Een echt werkpaard

Komt er meer structuur in de data, dan werkt het RPA Platform bijna als een medewerker in jouw systemen.

Digitale schade aangifte

Bij ontvangst worden de gegevens gecontroleerd en een nieuwe schade dossier wordt door de Transaction Robot in claims-/verzekeringssysteem aangemaakt.

Nieuwe polisaanvraag

De Transaction Robot gaat direct aan de slag. Zij ontvangt de aanvraag, controleert en maakt in je verzekeringspakket een wachtpolis aan.

Bijwerken openstaande agenda

Staat er op een dossier een agenda/actie open, dan werkt de robot deze direct bij zodra er een email/poststuk of ander bericht wordt ontvangen.

8. Dashboards

In control, bouw je eigen dashboards

Krijg inzage in de productiviteit van je organisatie. Wat is de doorlooptijd van de processen, welke relaties bezorgen veel of weinig werk, welke taken leveren uitval op?

Nuttige procesinformatie, om weer verder te perfectioneren

Blog

Help mij Bel mij