Governance en compliance altijd op orde bij excasso’s

RPA Excasso App

Alle schade- en premie boekingen juist en aantoonbaar gecontroleerd en gefiatteerd. Zo hebben jouw schade- en finance collega’s de juiste houvast bij controle, fiattering en financiële verwerking van de excasso en premie boekingen.

Volgens de regels

De Transaction Robot controleert iedere excasso op de regels bepaald door jouw organisatie

Vastlegging

Van iedere excasso wordt in het dossier de controles via een digitale audit vastgelegd

Governance & Compliance

Volgt altijd het juiste proces en voldoet aan alle bedrijfsregels.

Excasso app maakt uitkering schade en premie restitutie transparant

De Excasso RPA App zorgt ervoor dat in ieder schadedossier keurig het controle en fiatteringsproces volgens jullie bedrijfsregels is vastgelegd.

Controles en processen

Voordat we gaan starten met de excasso RPA app gaan we eerst met elkaar rond de tafel. De Transaction Robot moet worden uitgelegd welke controles gewenst zijn. Zeer waarschijnlijk naar openstaande posten? Geldigheid en/of potentieel misbruik IBAN nummer? Inhoud ingediende nota? Daarnaast wil ie weten wie op welk moment bij de fiatteringsprocessen zijn betrokken.

 

 

Van start gaan

Nu de Transaction Robot bekend is met alle controles en processen kan ie aan de gang. Direct als de schadebehandelaar een excasso opdracht start pakt de Robot het proces op. Allereerst voert ie alle noodzakelijk controles uit. Afhankelijk van de uitkomst bepaald de Robot welke extra controles en/of fiatteringen nodig zijn.

 

 

Snel en adequaat dossier op orde

Het gehele proces – inclusief alle bijlagen en andere onderliggende stukken – wordt stap voor stap grafisch vastgelegd in de audit trail. Bij controles door accountants en/of verzekeraars heb je direct onderliggend bewijs dat conform regels en processen is gehandeld. Bijkomend voordeel is dat het gehele excasso proces een stuk vlotter verloopt en volledig is geïntegreerd met je assurantie-/schadesysteem.

Meer weten?

Wil je meer informatie over deze RPA app of een afspraak maken voor een demonstratie, vul dan onderstaand formulier.

Als je op versturen drukt gaat de Transaction Robot aan de slag voor ons. Je aanvraag zet ie in ons CRM. Dan maakt ie direct een actie aan voor één van onze consultants. Die belt jou weer op om je verder te helpen.

Help mij Bel mij